X
GO
Metaglas en de maatschappij


Metaglas kan met trots meedelen dat wij het MVO certificaat hebben ontvangen van de Koninklijke Metaalunie. De MVO-monitor is niet alleen een certificering, maar ook een instrument waarmee Metaglas invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De MVO certificering van de Koninklijke Metaalunie is gebaseerd op ISO 26000, de wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wordt onafhankelijk gecertificeerd. Aan de hand van de MVO-monitor is Metaglas beoordeeld op de punten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen.

Metaglas neemt haar rol in maatschappelijk ondernemen serieus. Hierbij staat de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering centraal en het doel om de belastende effecten op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Onlangs ondertekende Metaglas hiervoor het Tiels Energie Convenant, een initiatief van de Ondernemers Coöperatie Tiel. Met dit initiatief laat Metaglas zien dat het bedrijf zich actief inzet voor duurzame ontwikkelingen en verantwoordelijkheid neemt voor de reductie van CO2- uitstoot. Daarnaast besteedt Metaglas veel aandacht aan Social Return en de betekenis die Metaglas op sociaal maatschappelijk vlak kan hebben, zoals het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van technisch onderwijs onder jongeren.

Dit certificaat is een erkenning van de geleverde inspanningen en prestaties van Metaglas op het gebied van maatschappelijk ondernemen.

 

CO2 reductie

  • CO2 Convenant Tiel 
  • CO2prestatieladder
  • Maatregelen CO2-reductie
  • Stichting AluEco


Social Return

  • Sociaal personeelsbeleid
  • Jongeren en techniek 
  • Ontwikkelingshulp
  • Waarde Social Return